Webapplicatie Boekenruil

In 2009 is in Noordoost Friesland gestart met een Europees project in het kader van het vitale platteland. In dit project werken 13 projectpartners uit zes landen in het Noordzeegebied samen (www.vitalruralarea.eu). Het belangrijkste thema van het Europees project Vitaal Platteland is om nieuwe structuren te ontwikkelen en te verbeteren. En om oplossingen te vinden voor degenen die minder flexibel zijn en minder mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de moderne faciliteiten.

In het voorbeelddorp Burum is een digitaal dorpsportaal ontwikkeld door Stichting TriVici in opdracht van de provincie Fryslân.

De Noordoost Friese gemeenten zijn de partners in dit Europese project. Een van de ontwikkelingen in dit project is de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van diensten. Het doel van het dorpsportaal is om het niveau, de kwaliteit en de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen in rurale gebieden te verbeteren met behulp van ICT en (eventuele) andere innovatieve technologieën.

Meer over het digitale dorpsportaal vind u hier.

Boekenruil is tot stand gekomen na een inventarisatie binnen de bevolking van Burum. In het najaar van 2010 is uit een enquête gebleken dat de inwoners onder andere graag de bibliotheekdienst terug willen hebben. Met ‘Boekenruil’ is hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven. Het project Boekenruil is onderdeel van het project ‘Dorpshuis nieuwe stijl’ en wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in kleine kernen Het project ‘Boekenruil’ beoogt de bibliotheekfunctie op een eigentijdse, toekomstbestendige wijze terug te brengen c.q. te behouden in de kleine dorpen op het platteland van Fryslân.

De volgende partijen zijn direct betrokken bij het project: Provincie Fryslân (initiatief), Bibliotheekservice Fryslân (initiatief), Europa (subsidie-verlener), Ministerie OCW (financiering ontwikkeling van de software Boekenkast van Nederland), TriVici (ontwikkeling software) en Trees Flapper (projectleiding).

Wat houdt boekenruil in?

logo_boekenruil
Elk gelezen boek levert een nieuw verhaal op, het verhaal dat de lezer uit het boek haalt. Bedoeling is dat we dit met elkaar gaan delen, door erover te gaan praten en door de boeken die achter die verhalen schuilen aan een ander door te geven. De bibliotheek staat klaar om dit initiatief aan te vullen. Met aanvullende informatie, maar ook met haar eigen collectie. We werken aan een volwaardige mix tussen dienstverlening vanuit de bibliotheek en de activiteiten binnen Boekenruil. De boekenkast van de bibliotheek en die van inwoners in één omgeving bij elkaar gebracht.

Staan er mooie boeken thuis in de kast? Of bent u nieuwsgierig welke boeken uw buurman voor u heeft? Binnenkort is deze vraag met ‘Boekenruil’, het online boekenruil platform van Burum te beantwoorden.

Met Boekenruil kunnen inwoners van Burum straks gemakkelijk met andere inwoners eigen boeken onderling lenen. Maar dat niet alleen, ook kunnen de inwoners online titels lenen uit de catalogus van de Bibliotheek! De titels die de inwoners graag willen lezen, liggen dan bij dorpshuis Toutenburg in Burum voor klaar. ‘Boekenruil’ is een online programma (webapplicatie) die dit mogelijk maakt.

Wanneer en waar?
In mei wordt Boekenruil onderdeel van het dorpsportaal https://burum.openportaal.nl. Boekenruil wordt dan toegevoegd aan de knoppen die er nu staan zoals ‘activiteiten’, ‘wehelpen’ en ‘plusbus’. De knop van Boekenruil geeft eerst meer informatie over Boekenruil, over hoe het precies werkt en daarna kunnen inwoners direct aan de slag.

Titels lenen uit Bibliotheek
Wanneer een gezocht boek niet door een buurtbewoner wordt aangeboden, kunnen inwoners via Boekenruil zoeken in de catalogus van de Bibliotheekservice Fryslân. Daar is keuze uit maar liefst 35 miljoen titels! Om te lenen is een lidmaatschap van de Bibliotheek nodig. Als de titel beschikbaar is, ligt het binnen een paar dagen klaar bij het afhaalpunt.

Leave a Comment