Het doel van het platform is om gemak, contact en sociale samenhang te bieden aan mensen. Hierbij wordt steeds ook gekeken naar een rol voor mensen die kwetsbaar zijn.  Het Maatschappelijk Platform is prettig te gebruiken voor iedereen, maar kan voor kwetsbare mensen echt het verschil maken. Het overbrugt ook de kloof tussen mensen die verschillen in leeftijd, situatie en werk.

Het platform heeft ook maatschappelijk een functie. Het kan nieuwe verbindingen en verhoudingen faciliteren die in deze tijd van grote verandering, vergrijzing en financiële tekorten moeten ontstaan. Het idee is dat het anders moet en anders kan. Het Maatschappelijk Platfrom kan hierin de verbindende schakel zijn.

Op dit moment zijn er alle verschillende zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties die gebruik maken van het Maatschappelijk Platform voor hun burgers, bewoners en cliënten. Zie ook de praktijkvoorbeelden.