Naast vele individuen, zijn ook diverse organisaties betrokken bij de activiteiten van de stichting TriVici. Het gaat hierbij om overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke en commerciële organisaties. Zij zijn allen gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen, waarin technologie vaak een rol speelt.
De bestaande concepten van Stichting TriVici zijn open en kunnen door andere organisaties in Open Innovatie doorontwikkeld worden. Dit betekent dat er een softwarelicentie aan de verschillende software en broncodes verbonden wordt die past binnen de definitie van open source. De Stichting beheert het intellectuele eigendomsrecht dat mogelijk ontstaat tijdens de uitvoering van genoemde activiteiten. Het doel is het vermeerderen van kennis en oplossingen. Gebruikers worden mede-ontwikkelaar en krijgen toegang tot de broncodes. Hiermee worden ontwikkelingen meer ingezet en groeien ze sneller. Stichting TriVici hangt sterk aan de ontwikkeling in co-creatie en open innovatie, waarbij open source en open standaarden goed passen als het gaat om technologische onderdelen.  

In deze timeline zijn enkele van onze samenwerkingspartners en co-creators opgenomen:

trivici_timeline_03-2015