Voor het aanpassen en ontwikkelen van het basisplatform en de diverse diensten hiervoor wordt elke keer dezelfde werkwijze gevolgd, namelijk: Inventarisatie functionaliteiten dienst X (1), Design en Ontwikkeling van de dienst X (2), Testen van dienst X op bewoners (3) en het eventueel aanpassen en lanceren van de dienst (4).

Hier volgt een uitwerking van deze stappen voor de basis configuratie van het Maatschappelijk Portaal. Deze uitwerking is aanpasbaar en wordt opnieuw doorlopen bij het daadwerkelijk ontwikkelen van het Maatschappelijk Portaal. Indien u meer informatie wenst over dit proces, download dan hier de brochure:Maatschappelijk Platform op maat.

Stap 1 - Inventarisatie van vereiste functionaliteiten

De stappen die genomen worden als inventarisatie van de vereiste functionaliteiten zijn de volgende:
A: Samenstellen werkgroep
Er  wordt een werkgroep gevormd van mensen die input kunnen/moeten geven op de ontwikkeling van het Maatschappelijk Portaal/specifieke dienst. Per traject zullen dit waarschijnlijk andere personen zijn.
B: Korte analyse/ veld onderzoek
Voorbereidend op dit groepsgesprekken wordt een kort vooronderzoek gedaan naar het bestaande Maatschappelijk Portaal/ het (online) dienstenaanbod.
C: Groepsgesprek (1)
In het eerste gesprek worden met elkaar de kaders gezet ten aanzien van:
  • De doelgroep van het Maatschappelijk Portaal/specifieke dienst
  • De wenselijke functionaliteit het Maatschappelijk Portaal/specifieke dienst
  • De manier waarop deze functionaliteit zou moeten werken en (technische) kenmerken van de bediening en beheersing
D: Uitwerken
Uitwerken kaders en invullen het Maatschappelijk Portaal/specifieke dienst op basis van de verkregen informatie.
E: Groepsgesprek (2)
In het tweede groepsgesprek wordt de uitwerking naar aanleiding van de eerste bijeenkomst besproken. Is dit wat we met elkaar willen aanbieden? Daarnaast wordt gesproken over
  • De financiering
  • Verantwoordelijkheden (content, dienstverlening, technisch beheer, ..)
  • Betrekken van lokale partijen/ aanbieders
F: Maatschappelijk Platform/specifieke dienst beschrijven en bijschaven
Na dit tweede gesprek wordt de beschrijving van de specifieke dienst aangepast en aangevuld. Deze beschrijving wordt per e-mail en ter reactie verstuurd aan de deelnemers van de gesprekken, en de projectgroep leden. Op basis van de input die dit oplevert, wordt de beschrijving voor de laatste keer bijgewerkt. Voor de specifieke dienst worden de volgende elementen uitgewerkt: service/dienst/voorziening; doelgroep; beschrijving praktische functionaliteit (wat moet kunnen met deze toepassing); beschrijving van de technische functionaliteit (hoe de applicatie eruit moet zien, zou moeten werken, technische specificaties, wensen, ..); beheer; financiering Zoals gezegd zal per ontwikkelobject deze werkwijze herhaald worden. Echter de invulling, duur en uitkomst van de diverse ontwikkeltrajecten zal verschillen.
G: Digitale Dienst Statement
De uitkomst van stap 1 is een Digitale Dienst Statement die geldt als input voor stap 2 – de ontwikkeling van de dienst. Deze is als volgt uitgewerkt voor de basisconfiguratie van het Maatschappelijk Platform

Stap 2 - Design en ontwikkeling van de dienst

Op basis van de beschrijving van de dienst in de ‘dienst-statement’ wordt de dienst ontwikkeld en vormgegeven. In dit deel van het ontwikkeltraject worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 3 - Testen van de dienst

De uitontwikkelde dienst wordt in een pilot getest.  Zij zullen het platform en de ontwikkelde diensten testen. Op basis van de opgedane ervaring wordt de dienst bijgesteld.

Stap 4 - Aanpassen en lanceren van de dienst

Op basis van de ervaringen van gebruikers, zowel dienstenleveranciers als –afnemers, wordt de aangeboden dienst waar nodig aangepast. Na deze aanpassing is de dienst gereed voor gebruik door een brede doelgroep, en wordt dan ook aangeboden aan/ beschikbaar gemaakt voor alle de gebruikers die bekend zijn in het portaal. Deze lancering gaat gepaard met de nodige PR en marketing.