Mensen zijn graag in hun vertrouwde buurt, dorp of stad. Zij hebben daar contacten, voorzieningen, hobby’s; daar voelen zij zich thuis. De stad, de buurt en het dorp zijn echter aan het veranderen. Sociale contacten verlopen anders dan voorheen en nabuurschap en onderlinge hulp is niet vanzelfsprekend. Ook voorzieningen clusteren en vertrekken uit dorpen en wijken. Veranderingen die op afstand gewoon zijn, maar voor mensen die er wonen een grote impact op hun leven hebben. Tegelijk maken meer mensen deel uit van de gewone samenleving dan in de afgelopen decennia. Veel mensen op leeftijd en/of mensen met een ziekte of handicap wonen steeds vaker gewoon thuis. Voor hen is een goede structuur niet alleen gewenst, maar cruciaal om uit vrije keuze zelfstandig te (blijven) wonen. Het sluit aan bij het geschetste overheidsbeleid zorg in de toekomst

Deze veranderingen vragen om een nieuwe manier van kijken naar de samenleving en oplossingen. ICT in huis is een kansrijke oplossing nu én in de toekomst. Er bestaan inmiddels al verschillende producten, diensten en systemen gericht op comfort, gemak, veiligheid en zorg bij mensen thuis. De oplossingen met ICT toepassingen komen op steeds meer plekken voor, maar zetten vaak niet door. Projecten blijken veelal kleinschalig succesvol. Toch worden ze na een proefperiode niet doorgezet. De kracht om grootschalig door te breken is niet voldoende georganiseerd en ontbreekt het aan een goed bedrijfsplan.

Nu is er een nieuwe periode aangebroken. Smartphone, iPad, internet, sociale media en Apps hebben inmiddels hun weg gevonden in het privéleven van mensen. Jong en oud is deel geworden van grote communities, zoals Facebook, en het gratis berichten delen via Whatsapp, voorzien van foto’s en video’s, is heel normaal. Zo kunnen we opeens contacten onderhouden die niet gebonden zijn aan plaats, tijd of locatie.

De angst dat technologie de plaats gaat innemen van menselijk contact is inmiddels ongegrond gebleken. Juist door de technologische vooruitgang stimuleert het toenemende gebruik van ICT middelen ook menselijk contact in het gewone leven.  Zo ontmoeten mensen elkaar weer op facebook,  linkedin en schoolbank.nl, waaruit weer persoonlijke contacten  kunnen voortkomen. Door de digitale informatiestroom komt veel meer informatie tot ons, waardoor er bijvoorbeeld meer kennis is van hoe het gaat met familie en bekenden, waardoor ook meeleven gemakkelijker wordt. Op facebook is hiervoor een aparte taal ontstaan met iconen, likes en dergelijke. Het is een uitdaging de juiste ICT toepassingen hiervoor te maken en te gebruiken.

Daarom heeft Stichting TriVici ervoor gekozen het Maatschappelijk Platform te introduceren. Een digitaal sociaal platform dat dient als basis om tal van functies en diensten bij elkaar te brengen.  Een platform dat open is en uitnodigt tot meedoen voor zowel consument als producent.

Wat onderscheid het?

Het Maatschappelijk Platform onderscheid zich van een commercieel platform, dat bijvoorbeeld op een Ipad of tablet gebruikt wordt.  Deze Apple en Android platforms hebben beide een duidelijk commercieel doel. Daarbij zijn ze dus niet gericht op maximale winst voor de gebruiker, maar op winst maximalisatie voor de leverancier. Hier komt nog bij dat de focus van de commerciële platforms gericht is op de gemiddelde klant en niet op maatschappelijke doelen, community’s en doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Een maatschappelijk portaal houdt ook in dat het naar aard, structuur en lay-out mee kan vormen naar de context waarin het kan worden ingezet. Een tablet draait op een streng bewaakt platform, dat wel verschillende app’s toestaat, maar waarvan het platform niet flexibel beïnvloed kan worden en op maat gemaakt is. Dit kan bij het Maatschappelijk Platform wel. Daarom leent het zich zo goed om in te zetten voor specifieke dorpen of wijken, locatiegericht dus. Tegelijk kan het heel goed worden ingezet voor een doelgroep, die al dan niet bij elkaar woont, of diensten, welzijn en zorg bij een instelling afnemen.

Ook een platform voor samenwerking

Het TriVici Maatschappelijk Platform stuurt nadrukkelijk aan op veel meer dan een technische oplossing. Samenwerking met andere organisaties en eindgebruikers is een nadrukkelijk onderdeel van het platform om zo te komen tot meer nieuwe oplossingen die weer met elkaar gedeeld kunnen worden.

Waarom is het maatschappelijk platform van Stichting TriVici uniek?

Betrokkenen bij de Stichting TriVici zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een maatschappelijk digitaal platform dat dient als basis om tal van functies en diensten bij elkaar te krijgen.  Een platform dat open is en uitnodigt tot meedoen voor consument en producent. Het maatschappelijk portaal van TriVici is bijzonder, omdat het

Indien u meer informatie en achtergronden over het Maatschappelijk Portaal van TriVici wenst te ontvangen, download dan hier de White Paper: Het Maatschappelijk Platform.