Het Maatschappelijk Platform wordt ingezet op een manier die verwantschap heeft met de opensource wereld, dat betekent dat wat ontwikkeld is beschikbaar gesteld wordt aan anderen, zonder kosten. Dat wil zeggen dat TriVici erop toeziet dat eindgebruikers en maatschappelijke organisaties over de basis van het portaal kunnen beschikken, zonder dat hier kosten voor doorberekend worden. Het Maatschappelijk Platform gaat uit van het idee dat wat mensen onderling met het platform doen zonder moet kosten moet zijn, en blijven. Diensten tussen organisaties en mensen kunnen wel geld kosten, voor de organisatie, of de gebruiker. Het is belangrijk dat het Maatschappelijk Platform wel verder ontwikkeld wordt, daarom wordt gewerkt met een model waarin het portaal wordt ingebracht, nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd en dat wordt weer aan een volgende partij beschikbaar gesteld.