Het Maatschappelijk Platform brengt mensen en community’s een overzichtelijke combinatie van diensten en beeldcommunicatie. Het Maatschappelijk Platform bestaat uit een platform, app’s en een interface.

  1. Het platform is gemaakt om diensten, informatie en communicatie te koppelen. Op het platform kunnen app’s worden gekoppeld, dat kan voor iedereen anders zijn. Daarmee is het platform de basis van het portaal.
  2. Het platform van het Maatschappelijk Platform maakt het mogelijk om specifieke applicaties te maken die inspelen op een vraag van de gebruikers. Er zijn al applicaties op het gebied van communicatie, diensten, koppelen van apparatuur , en informative. Ieder kan zelf naar wens applicaties kiezen. Voorbeelden van app’s zijn ‘we helpen’ voor vrijwilligersondersteuning, beeldcontact met eigen contacten en instellingen, het aansturen van apparatuur, het regelen van techniek in de woning en koppeling met zorgapparatuur
  3. De gebruikers-interface zorgt ervoor dat de gebruiker via een device met het Maatschappelijk Platform kan werken. De gebruikers-interface zorgt dat dit intuïtief en uitnodigend werkt. De gebruikersinterface van het maatschappelijk portaal kan ieder zelf inrichten. Het is ook mogelijk om de gehele look & feel aan te passen aan een eigen voorkeur, groep of omstandigheden.

Wat maakt het bijzonder

Het bijzondere van het Maatschappelijk Platform is dat het gemaakt wordt met een open source model. Wat gemaakt is wordt zonder kosten beschikbaar gesteld. Nieuwe oplossingen van partijen worden steeds toegevoegd, waardoor het groeit, en toch steeds in de basis zonder kosten beschikbaar wordt gesteld.

Het platform is hiermee open van structuur en kan met verschillende leveranciers en merken koppelen en communiceren. En het is geschikt voor een brede reeks van doelgroepen en situaties. Het past vooral in community’s, van heel klein tot groter. Verschillende partijen kunnen zelfstandig ontwikkelen, en dragen daarmee ook weer bij aan het maatschappelijk portaal.

Het doel van het Maatschappelijk Platform is om gemak, contact en sociale samenhang te bieden aan mensen. Hierbij wordt steeds ook gekeken naar een rol voor mensen die kwetsbaar zijn. Het maatschappelijk portaal is prettig te gebruiken voor iedereen, maar kan voor kwetsbare mensen echt het verschil maken. Het overbrugt ook de kloof tussen mensen.

Het platform heeft ook maatschappelijk een functie. Het kan nieuwe verbindingen en verhoudingen faciliteren die in deze tijd van grote verandering, vergrijzing en financiële tekorten moeten ontstaan. Het idee is dat het anders moet en anders kan. Het Maatschappelijk Platform kan hierin de verbindende schakel zijn.