In een jaren 60 gallerijflat met 100 huishoudens heeft een grote renovatie plaatsgevonden. Het complex heeft niet alleen een nieuw uiterlijk, ook de appartementen zijn aangepakt en er is stevig geïnvesteerd in zuinigheid en duurzame installaties, waardoor het dak vol zonnecollectoren ligt. Ook is er stevig geïnvesteerd in de sociale cohesie.  Er bleek onduidelijkheid te bestaan over onder andere de bediening en de zuinigheid. De bediening van de woning bleef complex, de zuinigheid was niet goed te begrijpen en er was behoefte aan het experimenteren met mogelijkheden voor domotica. Er is in een demo opstelling aangetoond dat met het portaal en een specifiek voor het complex gemaakt interface zowel de deur kan openen, de verwarming, ventilatie en zonwering kan bedienen, als diverse domotica oplossingen worden aangesloten. Daarnaast ontstaan mogelijkheden voor sociale interactie. Met bewoners wordt uitgezocht op welke wijze een dergelijk portaal het beste kan worden vormgegeven en ingezet.  Bewoners zijn zeer te spreken over het feit dat er één bedieningsunit is, dat voor alles geschikt is, en dat alles webgebaseerd is, waardoor het ook op eigen computer of tablet kan worden gebruikt.