In samenwerking met Evean, een grote zorgorganisatie boven Amsterdam en onderdeel van zorgconcern Espria, is in een co-creatie project gewerkt aan de vraag hoe het beste zorg op afstand en beeldcontact kan worden ingezet voor mensen met COPD. Daarbij is  de voorwaarde gesteld dat de mensen met COPD, en niet de zorginstelling, het vertrekpunt zijn. Door middel van rapid prototyping, en gebruikmakend van open source oplossingen en oplossingen die TriVici al had, is een portaal gemaakt onder de titel ‘ok met COPD’.  In dit portaal zijn functionaliteiten voor deze doelgroep samengebracht. Mensen zijn zelf de baas over eigen gegevens. Zij maken zelf een profiel met relevante gegevens.

Daarnaast is in het portaal een eenvoudige wijze van beeldcontact opgenomen, waardoor contact met de longverpleegkundigen van Evean mogelijk is. Tevens kunnen doelen met betrekking tot voeding, beweging, roken en dergelijke worden gekozen. Op basis hiervan heeft er een trial met mensen met COPD, die cliënt zijn bij Evean, plaatsgevonden. Het resultaat was positief. EVEAN heeft op basis van het prototype, dat in co-creatie tot stand is gekomen, besloten om definitief te gaan werken met beeldzorg op afstand voor mensen met een chronische ziekte.