In 2009 is in Noordoost Friesland gestart met een Europees project in het kader van het vitale platteland. In dit project werken 13 projectpartners uit zes landen in het Noordzeegebied samen (www.vitalruralarea.eu). Het belangrijkste thema van het Europees project Vitaal Platteland is om nieuwe structuren te ontwikkelen en te verbeteren. En om oplossingen te vinden voor degenen die minder flexibel zijn en minder mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de moderne faciliteiten.

De Noordoost Friese gemeenten zijn de partners in dit Europese project. Een van de ontwikkelingen in dit project is de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van diensten. Het doel van het dorpsportaal is om het niveau, de kwaliteit en de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen in rurale gebieden te verbeteren met behulp van ICT en (eventuele) andere innovatieve technologieën.

In het voorbeelddorp Burum is een digitaal dorpsportaal ontwikkeld door Stichting TriVici in opdracht van de provincie Fryslân.. In dit krimpdorp zijn voorzieningen verdwenen, ook die van de overheid, zorg en welzijn. Met een maatschappelijk portaal voor Burum is een nieuwe manier gezocht om voorzieningen weer ‘terug’ te krijgen, onderling contact te bevorderen en een digitaal dorpshart te maken. Vanuit dit portaal zijn alle maatschappelijke voorzieningen in het dorp te vinden en worden nieuwe functies ontsloten, zoals matching van hulpvraag en aanbod door www.wehelpen.nl, digitale boekenruil en beeldcontact met het gemeenteloket en de het algemeen spreekuur van de wijkverpleegkundige. Daarnaast is er een besloten ‘facebook’ omgeving voor het dorp gekomen, waarmee sociale uitwisseling digitaal mogelijk is. Het dorp heeft intensief meegedacht en overlegd over de invulling van het portaal, wat de dorpsstructuur versterkt heeft. Ook is er een koppeling gemaakt met het dorpscentrum, waardoor digitaal ook het fysieke ondersteunt. Burum krijgt haar maatschappelijk portaal