Beeldcontact: WebRTC en SIP

De ontwikkeling van licentie vrij – gratis – beeldcontact op basis van WebRTC in het maatschappelijk platform Openportaal past binnen het denken van de Stichting triVici over ‘Bring your own device’  waarbij mensen met eigen computer, laptop en tablet gratis gebruik kunnen maken van de dienst beeldcontact binnen het portaal. Tegelijk is het doel dat ook de gemeente en thuiszorg op deze wijze op eigen hardware bereikbaar wordt, waardoor (vaak dure) specifieke oplossingen tot het verleden behoren. Op deze wijze kunnen ook andere maatschappelijke organisaties en dienstverleners bereikbaar worden. Door de gecontroleerde omgeving van het Maatschappelijk Platfrom  kan bepaald worden wie gebruik kan maken van deze dienst en in het telefoonboek wordt toegelaten. Het is zelfs mogelijk dit geheel vrij te laten. WebRTC is een nieuwe open oplossing, die naar verwachting sterke steun zal krijgen als dé oplossing voor open videocommunicatie. Op basis van wat er beschikbaar is binnen de open source licenties wordt een aanpassing gemaakt om deze oplossing binnen het platform te gebruiken, waarbij een positieve gebruikerservaring en koppeling binnen het platform voorop staan. De ontwikkeling vergt een gelijktijdig “op lopen” met de WebRTC ontwikkelingen wereldwijd: zo is Google Chrome 27 net uitgekomen en geschikt, Firefox heeft V22 zo juist vrijgegeven met verdere ondersteuning voor WebRTC.

Het principe is simpel: gebruik maken van WebRTC dat komt uit de wereld van Open Source en wereldwijd op dit moment met grote kracht naar een volwassen oplossing wordt geholpen. Daaraan gekoppeld het principe van ‘Bring your own device’  waarbij mensen met eigen computer, laptop en tablet  en eigen verbinding werken. WebRTC wordt begin 2043 als nieuwe toepassing in het maatschappelijk portaal verwacht!  

Webapplicatie Boekenruil

In 2009 is in Noordoost Friesland gestart met een Europees project in het kader van het vitale platteland. In dit project werken 13 projectpartners uit zes landen in het Noordzeegebied samen (www.vitalruralarea.eu). Het belangrijkste thema van het Europees project Vitaal Platteland is om nieuwe structuren te ontwikkelen en te verbeteren. En om oplossingen te vinden voor degenen die minder flexibel zijn en minder mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de moderne faciliteiten. In het voorbeelddorp Burum is een digitaal dorpsportaal ontwikkeld door Stichting TriVici in opdracht van de provincie Fryslân. De Noordoost Friese gemeenten zijn de partners in dit Europese project. Een van de ontwikkelingen in dit project is de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van diensten. Het doel van het dorpsportaal is om het niveau, de kwaliteit en de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen in rurale gebieden te verbeteren met behulp van ICT en (eventuele) andere innovatieve technologieën. Meer over het digitale dorpsportaal vind u hier. Boekenruil is tot stand gekomen na een inventarisatie binnen de bevolking van Burum. In het najaar van 2010 is uit een enquête gebleken dat de inwoners onder andere graag de bibliotheekdienst terug willen hebben. Met ‘Boekenruil’ is hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven. Het project Boekenruil is onderdeel van het project ‘Dorpshuis nieuwe stijl’ en wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in kleine kernen Het project ‘Boekenruil’ beoogt de bibliotheekfunctie op een eigentijdse, toekomstbestendige wijze terug te brengen c.q. te behouden in de kleine dorpen op het platteland van Fryslân. De volgende partijen zijn direct betrokken bij het project: Provincie Fryslân (initiatief), Bibliotheekservice Fryslân (initiatief), Europa (subsidie-verlener), Ministerie OCW (financiering ontwikkeling van de software Boekenkast van Nederland), TriVici (ontwikkeling software) en Trees Flapper (projectleiding). Wat houdt boekenruil in? logo_boekenruil Elk gelezen boek levert een nieuw verhaal op, het verhaal dat de lezer uit het boek haalt. Bedoeling is dat we dit met elkaar gaan delen, door erover te gaan praten en door de boeken die achter die verhalen schuilen aan een ander door te geven. De bibliotheek staat klaar om dit initiatief aan te vullen. Met aanvullende informatie, maar ook met haar eigen collectie. We werken aan een volwaardige mix tussen dienstverlening vanuit de bibliotheek en de activiteiten binnen Boekenruil. De boekenkast van de bibliotheek en die van inwoners in één omgeving bij elkaar gebracht. Staan er mooie boeken thuis in de kast? Of bent u nieuwsgierig welke boeken uw buurman voor u heeft? Binnenkort is deze vraag met ‘Boekenruil’, het online boekenruil platform van Burum te beantwoorden. Met Boekenruil kunnen inwoners van Burum straks gemakkelijk met andere inwoners eigen boeken onderling lenen. Maar dat niet alleen, ook kunnen de inwoners online titels lenen uit de catalogus van de Bibliotheek! De titels die de inwoners graag willen lezen, liggen dan bij dorpshuis Toutenburg in Burum voor klaar. ‘Boekenruil’ is een online programma (webapplicatie) die dit mogelijk maakt. Wanneer en waar? In mei wordt Boekenruil onderdeel van het dorpsportaal https://burum.openportaal.nl. Boekenruil wordt dan toegevoegd aan de knoppen die er nu staan zoals ‘activiteiten’, ‘wehelpen’ en ‘plusbus’. De knop van Boekenruil geeft eerst meer informatie over Boekenruil, over hoe het precies werkt en daarna kunnen inwoners direct aan de slag. Titels lenen uit Bibliotheek Wanneer een gezocht boek niet door een buurtbewoner wordt aangeboden, kunnen inwoners via Boekenruil zoeken in de catalogus van de Bibliotheekservice Fryslân. Daar is keuze uit maar liefst 35 miljoen titels! Om te lenen is een lidmaatschap van de Bibliotheek nodig. Als de titel beschikbaar is, ligt het binnen een paar dagen klaar bij het afhaalpunt.